• cestovní kancelář
  • katalogy BAVI online - klik

Súlovské skály a pltě na Váhu

Nejbližší termíny: Nyní nejsou žádné volné termíny, pokud máte zájem o tento zájezd, napište nám.

Slovensko, od 590

Súlovské skály a pltě na Váhu

Termín: 27.5.2017

Program: V ranních hodinách odjezd z Litovle, Olomouce do pozoruhodného skalního města Súlovské skály. Čeká vás asi 4km naučná trasa středně náročným terénem.Kolem chaty Súlov se vydáme ke 13 m vysoké impozantní Gotické bráně, kterou zde vytesal středověký řemeslník. Nejvyšším bodem trasy je potom hrad Súlov, který se nazýval Roháč a sloužil jako stážní hrad. Sestup loukou při Kamennom hribe zpět k chatě. Vzhledem k impozantním přírodním scenériím láká tato lokalita filmaře (Král sokolů). V odpoledních hodinách přejezd ke Strečnu. Zde následuje jedinečná plavba na pltích strečianskou úžinou. Zažijete atraktivní hodinovou plavbu s výkladem krojovaných pltníků. Návrat zpět ve večerních hodinách.

Cena: 590,-

V ceně: doprava, průvodce

Příplatky: pltě 10 Euro 

Počítadlo návštěv