• cestovní kancelář
  • katalogy BAVI online - klik

GDPR - Zásady ochrany osobních údajů 2016/679

Název společnosti:

Viktor Kohout - CK BAVI ,
IČ: 18465820 DIČ: CZ7211055302

CK Viktor Kohout, s.r.o.
IČ: 02287951, DIČ: CZ02287951

Sídlo provozovny: Bezručova 923/11, Litovel, 784 01
e-mail: info@bavi.cz
Tel.: 585342300, 585371076

dále jen "Správce"

Vážení klienti, abychom mohli plnit závazky ke svým klientům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. K tomu sdělujeme:

- Správce osobních údajů podle Nařízení EU 2016/679 (GDPR) je Správce.
- Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodů vyřízení Vašich objednávek a případně i řešení reklamací. 
- Zpracováváme Vaše jméno a příjmení, datum narození, adresu, e-mail, telefonní číslo, objednanou službu a její cenu, a případně číslo bankovního účtu v případě reklamace
- Zpracováváme jména, příjmení a datumy narození dalších účastníků objednané služby
- Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání záruční doby
- Ochrana Vašich osobních údájů odpovídá požadavkům Nařízení EU 2016/679 (GDPR)
- Abychom Vás mohli informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracováváme Vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je Váš souhlas, který nám a který můžete kdykoliv odvolat.
- Vaše osobní údaje poskytujeme pouze institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému . Vaše osobní údaje bez Vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.
- Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování
- Nejmenovali jsme prověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřili jsme zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčili zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR
- Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci, či jiným osobám
- Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od nás jako od "Správce" přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování Vašich osobních údajů postupuji  v rozporu s GDPR.

Celé znění dokumentu o ochraně a zpracování osobních údajů naleznete zde...

V Litovli dne 17. 5. 2018

Viktor Kohout

 

Počítadlo návštěv