• cestovní kancelář
  • katalogy BAVI online - klik

INFORMACE K ŘEŠENÍ ZAKOUPENÝCH VÝLETŮ A ZÁJEZDŮ

INFORMACE CESTOVNÍ AGENTURY A CESTOVNÍ KANCELÁŘE K ŘEŠENÍ ZAKOUPENÝCH VÝLETŮ A ZÁJEZDŮ 

Vážení klienti,

na základě Vašich dotazů si dovolujeme upřesnit následující:

Naše cestovní agentura a cestovní kancelář se rozhodla nevyužít vystavovat

tzv. LEX VOUCHER dle zákona č.185/2020 Sb. na výlety a zájezdy pořádané naší CA a CK.

Z výše uvedeného důvodu nebudeme vystavovat LEX VOUCHER a tudíž nemůže být ze strany zákazníka – objednavatele, požadováno odstoupení od smlouvy dle zákona 185/2020 Sb. a vrácení zaplacené finanční částky ve výši 100% s odůvodněním, že spadá do skupiny tzv. zvláště zranitelných zákazníků (např. osoby starší 65 let apod.), toto lze použít právě jen ve spojitosti s vydáním Lex Voucheru.

Upřesnění našich postupů

1) Pokud pro výlet nebo zájezd bude stanoven nový náhradní termín z důvodu, že se v původním termínu nemohl z příčiny vyšší moci realizovat - viz. informační dopisy zasílané k jednotlivým výletům a zájezdům. Když klient ve výjimečné situaci nebude schopen využít náhradního termínu, nabízíme následující možnosti:

- možnost převedení účastníka výletu, zájezdu na jinou osobu

- změna výletu, zájezdu za jakýkoli jiný z vlastní nabídky naší CA a CK do konce roku 2020 a převedení peněžních prostředků.

- odstoupení od smlouvy dle bodu VII a VIII. Všeobecných podmínek

2) Pokud bude výlet nebo zájezd zrušen ze strany CA, CK a nebude stanoven nový termín – budou veškeré zaplacené prostředky vráceny zpět, případně na žádost zákazníka budou převedeny peněžní prostředky na nově vybraný výlet nebo zájezd z vlastní nabídky naší CA a CK do konce roku 2020, viz. informační dopisy zasílané k jednotlivým výletům a zájezdům.

V Litovli dne 07.05.2020 Viktor Kohout, CA BAVI

CK Viktor Kohout s.r.o.

Počítadlo návštěv