• cestovní kancelář
  • katalogy BAVI online - klik

Bratislava a plavba lodí po Dunaji

Nejbližší termíny: 9.5.2020, 27.9.2020

Slovensko, od 800

 Bratislava a plavba lodí po Dunaji 

Termín: 9.5., 27.9.2020

Program: v ranních hodinách odjezd do Bratislavy - zde prohlídka historické části města

s průvodcem. V odpoledních hodinách poplujeme lodí po řece Dunaj ke zřícenině hradu Devín. Návštěva Devína – zřícenina gotického kradu nad soutokem Moravy a Dunaje .Hrad má jedny z nejpohnutějších ale i nejbohatších dějin z hradních sídel na Slovensku

Cena: 800 Kč

V ceně: doprava, průvodce

Příplatky: loď 10/7 €, Devín 5/2,5 €

Počítadlo návštěv