• cestovní kancelář
  • katalogy BAVI online - klik

České Švýcarsko s výletem lodí do Drážďan

Nejbližší termíny: 26. - 27.6.2021, 4. - 5.9.2021

Česká republika, od 3 300

České Švýcarsko s výletem lodí do Drážďan (B)

- Top zájezd! Atraktivní kombinace. Doporučujeme včasné rezervace!
- ubytování přímo u soutěsek - hotel ****

Termín: 26.- 27.6., 4.-5.9. 2021
Program:
1.den: odjezd v ranních hodinách z nástupních míst. Dojedeme do Hřenska, kde následuje turistická vycházka na Pravčickou bránu (vyhlídky s ozvěnou), přes Mezní Louky k soutěskám
- zde plavba na pramicích Edmundovou soutěskou a dojdeme rovnou na ubytování. Celkový okruh je 16 km. Je možné dle náročnosti program procházky individuálně upravit. Ubytování
v hotelu Praha**** přímo u soutěsek, večeře.

2.den: ráno po snídani nasedneme v 10 hod. na výletní loď a romantickou plavbou doplujeme do Drážďan. Cestou se můžete kochat pohledy na úchvatnou krajinu Českosaského Švýcarska
a krajinou Labských pískovců. Na lodi také poobědváte a necháte se unést krásnou přírodou, kde lišky dávají dobrou noc, pověstnými labskými kaňony, které střídají malebné lázeňské vesničky a historické památky jako je například monumentální skalní pevnost Königstein. Průvodce Vám bude k dispozici jak během plavby, tak při prohlídce historického centra Drážďan. Po prohlídce města s průvodcem bude připraven bus k přejezdu zpět do ČR, nástupních míst.

Cena: 3.300 Kč
V ceně: doprava, průvodce CK, průvodce v Drážďanech a na lodi, ubytování v hotelu, snídaně
a večeře v hotelu s polévkou a hlavním chodem, lodní lístek v hodnotě 700 Kč (3-4 hod. plavba), plavba s hudbou a průvodcem, 3chodový oběd, pojištění CK
Příplatky: Pravčická brána 95/30 Kč, soutěsky 120/50 Kč a 80/40 Kč, pobytová taxa

Počítadlo návštěv