• cestovní kancelář
  • katalogy BAVI online - klik

České Švýcarsko s výletem lodí do Drážďan

Nejbližší termíny: 10. - 11.9.2022

Česká republika, od 3 390

České Švýcarsko s výletem lodí do Drážďan

- Top zájezd! Atraktivní kombinace. Doporučujeme včasné rezervace!
- ubytování přímo u soutěsek - hotel ****

Termín: 10.-11.9.2022 - POSLEDNÍ MÍSTO
Program:
1.den: odjezd v ranních hodinách z nástupních míst. Dojedeme do Hřenska, kde následuje turistická vycházka na Pravčickou bránu (vyhlídky s ozvěnou), přes Mezní Louky k soutěskám
- zde plavba na pramicích Edmundovou soutěskou a dojdeme rovnou na ubytování. Celkový okruh je 16 km. Je možné dle náročnosti program procházky individuálně upravit. Ubytování
v hotelu Praha**** přímo u soutěsek, večeře.

2.den: ráno po snídani nasedneme v 10 hod. na výletní loď a romantickou plavbou doplujeme do Drážďan. Cestou se můžete kochat pohledy na úchvatnou krajinu Českosaského Švýcarska
a krajinou Labských pískovců. Na lodi také poobědváte a necháte se unést krásnou přírodou, kde lišky dávají dobrou noc, pověstnými labskými kaňony, které střídají malebné lázeňské vesničky a historické památky jako je například monumentální skalní pevnost Königstein. Průvodce Vám bude k dispozici jak během plavby, tak při prohlídce historického centra Drážďan. Po prohlídce města s průvodcem bude připraven bus k přejezdu zpět do ČR, nástupních míst.
Nástupní místa: Litovel, Olomouc, Mohelnice, případně další místa po trase zájezdu dle dohody

Cena:  3490 Kč za osobu ve 1/2l. pokoji
             3390 Kč za osobu na přistýlce ve 1/2l. pokoji obsazeném 2 osobami

V ceně: doprava, průvodce CK, průvodce v Drážďanech a na lodi, ubytování v hotelu, snídaně  a večeře v hotelu s polévkou a hlavním chodem, lodní lístek v hodnotě 700 Kč (3-4 hod. plavba), plavba s hudbou a průvodcem, 3chodový oběd, pojištění CK

Příplatky: Pravčická brána 95/30 Kč, soutěsky 120/40 Kč, pobytová taxa, příplatek za 1lůžkový pokoj 360 Kč

Počítadlo návštěv