• cestovní kancelář
  • katalogy BAVI online - klik

Českosaské Švýcarsko s výletem lodí do Drážďan

Nejbližší termíny: 1. - 3.9.2023

Česká republika, od 6 390

Českosaské Švýcarsko s výletem lodí do Drážďan

- Nejoblíbenější zájezd z naší nabídky vícedenních zájezdů!
- ubytování přímo u soutěsek - hotel ****

Termín: 1.9.-3.9.2023

Program:

1.den: odjezd v ranních hodinách z nástupních míst. Dojedeme do Hřenska, kde následuje turistická vycházka na Pravčickou bránu (vyhlídky s ozvěnou), přes Mezní Louky k soutěskám- zde plavba na pramicích Edmundovou soutěskou . Celkový okruh je 16 km. Je možné dle náročnosti program procházky individuálně upravit. Přejezd na ubytování v hotelu Praha

2.den:po snídani , přejezd do Německa – části Saské Švýcarsko do oblasti města Kuort Raten – zde návštěva skalního mostu Bastei – nádherné výhledy na Labský kaňon. Další zastávkou bude pevnost Königstein – největší vojenská pevnost a hrad v Evropě. Výtah vás vyveze nahoru do pevnosti – zde možnost zapůjčení audioguide v českém jazyce, prohlídka pevnosti , výhledy. Ve zbytku času nás čeká procházka v lázeňském městečku Bad Schandau. Návrat na ubytování.

3.den: ráno po snídani nasedneme v 9 hod. na výletní loď a romantickou plavbou doplujeme do Drážďan. Zažijete Českosaské Švýcarsko z paluby lodě – naskytnou se vám nebývalé výhledy na úchvatnou krajinu. Na lodi také poobědváte a necháte se unést krásnou přírodou, pověstnými labskými kaňony, které střídají malebné lázeňské vesničky a historické památky. Průvodce Vám bude k dispozici jak během plavby, tak při prohlídce historického centra Drážďan.Po prohlídce města s průvodcem bude připraven bus k přejezdu zpět do ČR, nástupních míst.


Nástupní místa: Litovel, Olomouc, Mohelnice, případně další místa po trase zájezdu dle dohody

Cena:  6.390,- Kč za osobu ve 1/2l. nebo 1/3l. pokoji standard
             6.690,-  Kč za osobu ve 1/2l. pokoji superior nebo sunny

V ceně: doprava, průvodce CK, průvodce v Drážďanech a na lodi, 2x ubytování v hotelu s polopenzí, lodní lístek v hodnotě 1.000 Kč (3-4 hod. plavba), plavba s hudbou a průvodcem, 3chodový oběd, zákonné pojištění CK

Příplatky: Pravčická brána 95/30 Kč, soutěsky 120/40 Kč, pobytová taxa,

Počítadlo návštěv