• cestovní kancelář
  • katalogy BAVI online - klik

Jižní Čechy a divadlo s otáčivým hledištěm

Nejbližší termíny: 25. - 26.7.2021

Česká republika, od 3 150

Jižní Čechy a divadlo s otáčivým hledištěm (B)

- načerpejte romantickou atmosféru pohádkových míst, ubytování přímo v hotelu Českém Krumlově,vstupenka do divadla v ceně zájezdu !

- Telč, zámek Červená Lhota, Český Krumlov, Lipno nad Vltavou, Nové Hrady

DA VINCI - nová komedie režiséra Petra Zelenky o cestě do časů Leonarda da Vinciho. Historik umění Silvio vášnivě obdivuje staré mistry a když jde o pozoruhodný obraz, je ochoten obětovat vše. Když se ale stane i se svou ženou Claudií obětí experimentu a ocitne se v době Leonarda
da Vinciho, pozná, že není lehké žít v blízkosti génia. A už vůbec ne v 15.století!

Termín: 25.-26.7.2021 (neděle - pondělí)
Program:
1.den: odjezd v ranních hodinách směr jižní Čechy. První den bude téměř pohádkový. Představíme Vám malebná místa z klasických pohádek. Město Telč je renesanční perlou
v seznamu UNESCO. Sgrafita a fresky na zdobených štítech měšťanských domů na historickém náměstí nezapřou italskou inspiraci . Po prohlídce centra přejezd na vodní zámek Červená Lhota. Okruh „Historické interiéry 1.patra“ představí autentický byt posledních majitelů. V odpoledních hodinách přesun do Českého Krumlova, ubytování. Nádherné město
s pohádkovou a magickou atmosférou. Spleť křivolakých středověkých uliček, malebné štíty měšťanských domů, romantická zákoutí, impozantní zámek nad Vltavou, kavárny i středověké krčmy. Večer se usadíme v unikátním divadle s otáčivým hledištěm ke shlédnutí hry DA VINCI
ve 21:30h. Po představení možnost romantické procházky nočním Krumlovem. Ubytování je zajištěno přímo v Českém Krumlově - hotel ***.

2.den: po snídani přejezd do Lipna nad Vltavou. Cílem bude Stezka korunami stromů, která nabídne nejen úžasné výhledy, ale obohatí návštěvníky v oblasti přírody, její ochrany a funkce lesa. Putování zakončíme ve Vyšším Brodě, kde vás nadchne prohlídka kláštera Cisterciáckého opatství. Součástí okruhu navštívíme : Opatský chrám, Malý a velký sál Obrazové galerie, Knihovní chodba, Filozofický a Teologický sál Klášterní knihovny. Návrat ve večerních hodinách.

Ubytování
: hotel ***, 2 až 4lůžkové pokoje, vlastní soc.zařízení, TV
Cena: 3.350 Kč (2lůžkový pokoj), 3.250 Kč (3lůžkový pokoj), 3.150 Kč (4lůžkový pokoj), 3.590 Kč (1lůžkový pokoj)
V ceně: doprava, průvodce, vstupné do divadla v hodnotě 1.200 Kč, 1x ubytování, 1x snídaně, pojištění CK, bus stop ČK, poplatek městu
Příplatky: zámek Červená Lhota 160/110 Kč, stezka 220 Kč - skupinová, doprava 50 Kč, tobogán 50 Kč, klášter    

 

Počítadlo návštěv