• cestovní kancelář
  • katalogy BAVI online - klik

Jižní Čechy a divadlo s otáčivým hledištěm - Hluboká nad Vltavou, Český Krumlov, Písek, Bechyně, Tábor

Nejbližší termíny: 13. - 14.6.2020

Česká republika, od 3 100

Představení: DA VINCI – nová komedie režiséra Petra Zelenky o cestě do časů Leonarda da Vinciho. Historik umění Silvio vášnivě obdivuje staré mistry a když jde o pozoruhodný obraz, je ochoten obětovat vše. Když se ale stane i se svou ženou Claudií obětí experimentu a ocitne se v době Leonarda da Vinciho, pozná, že není lehké žít v blízkosti génia. A už vůbec ne v 15.století!

Termín: 13.- 14.6. 2020

Program:

1.den: odjezd v ranních hodinách směr jižní Čechy. První zastávka bude v pohádkovém sídle - zámku Hluboká nad Vltavou, který je svou rozlohou, charakterem, souborem dochovaného původního mobiliáře a rozlehlým parkem významným romantickým areálem v evropském a světovém kontextu. Při prohlídkové trase „Reprezentační pokoje“ si přijdou na své všichni nenapravitelní romantici. Krátký přejezd na ubytování. V odpoledních hodinách přesun do Českého Krumlova. Nádherné město s pohádkovou a magickou atmosférou. Spleť křivolakých středověkých uliček, malebné štíty měšťanských domů, romantická zákoutí, impozantní zámek nad Vltavou, kavárny i středověké krčmy. Večer se usadíme v unikátním divadle s otáčivým hledištěm ke shlédnutí hry DA VINCI - 21:30h. Po představení přejezd zpět na ubytování.

2.den: po snídani přejezd do malebného Písku, města s nejstarším kamenným mostem. Procházka centrem města, kolem bývalého královského hradu a na náplavku řeky Otavy, kde si prohlédneme unikátní obří sochy z písku. Krátký přesun do Bechyně – malé město je známé lázeňstvím, ale i technickou památkou Duchový most,který se klene nad řekou Lužnicí. Posledním bodem je historické město Tábor. Budeme se toulat labyrintem uliček , objevovat malebná zákoutí a připomeneme si významnou husitskou historii. Návrat v pozdních večerních hodinách.

Ubytování: 2 a 3lůžkové pokoje (vždy dva pokoje společné soc. zařízení)

Cena: 3.100 Kč

V ceně: doprava, průvodce, vstupné do divadla v hodnotě 1.050 Kč, 1x ubytování, 1x snídaně, pojištění CK, bus stop ČK

Příplatky: zámek Hluboká 210/150 Kč, středověké podzemí a expozice husitství 100/70Kč

Počítadlo návštěv