• cestovní kancelář
  • katalogy BAVI online - klik

Jižní Čechy trochu jinak a divadlo s otáčivým hledištěm

Nejbližší termíny: 13. - 14.7.2019

Česká republika, od 2 950

Jižní Čechy trochu jinak a divadlo s otáčivým hledištěm

DEKAMERON - slavné dílo renesančního básníka Giovanniho Boccaccia. Komedie o lásce, žárlivosti, intrikánech a napálených, s nečekanými zvraty a překvapením od autorů Martina Glasera a Olgy Šubrtové, podepsaných pod diváckými hity Tři mušketýři, Robin Hood nebo Ženy Jindřicha VIII.

Termín: 13.-14.7. 2019

Program:

1.den: odjezd v ranních hodinách směr jižní Čechy. První zastávka bude na Vysočině, kde navštívíme barokní skvost, kterému se právem přezdívá „moravské versailles“ – zámek Jaroměřice nad Rokytnou.Prodeme I.prohlídkový okruh – Hraběcí apartmá. Přesun do Kunžaku, kde nasedneme na vláček a úzkokolejnou tratí se přepravíme do města Nová Bystřice. Zde se nabízí hned několik variant vyžití : milovníci amerických předválečných automobilů jistě zamíří do prostor bývalé fabriky, kde sídlí Veteran muzeum s unikátní sbírkou těchto strojů.Pro příznivce úzkokolejky se nabízí návštěva Regionálního úzkokolejného muzea . Čas je samozřejmě možno využít k občerstvení. Poté se přesuneme do Velešína – zde ubytování. Přejezd do Českého Krumlova.. Nádherné město s pohádkovou a magickou atmosférou. Spleť křivolakých středověkých uliček, malebné štíty měšťanských domů, romantická zákoutí, impozantní zámek nad Vltavou, kavárny i středo-věké krčmy. Večer se usadíme v unikátním divadle s otáčivým hledištěm ke shlédnutí hry DEKAMERON – 21:30

Po představení přejezd zpět na ubytování.

2.den: po snídani krátký přejezd k půvabnému cisterciáckému klášteru Zlatá Koruna,který je perlou středověkého umění a jedním z nejcennějších komplexů gotiky . Prohlídka kláštera s průvodcem vás zavede do přízemí malého konventu, unikátní gotické patrové kaple Andělů strážných,velkého konventu a kostela Nanebevzetí Panny Marie – největší chrám jižních Čech. Poslední zastávkou bude město Jindřichův Hradec . Nabízí se procházka malebným historickým centrem, kolem rybníka Vajdar. Možnost návštěvy jindřichohradeckého hradu a zámku nebo nejproslulejšího exponátu zdejšího muzea, kterým je největší lidový mechanický betlém na světě - Krýzovy jesličky. Závěrem se přesuneme do centra sv. Florián, kde můžete vidět unikátní aqua show, v níž se prolínají světelné efekty, videoprojekce a obrazce tvořené kapkami padající vody s tóny působivé hudby. Jedinečný emotivní zážitek, který si určitě nenechte ujít!Odjezd zpět v podvečer.

Ubytování: 2 a 3lůžkové pokoje (vždy dva pokoje společné soc. zařízení)

Cena: 2.950 Kč

V ceně: doprava, průvodce, vstupné do divadla v hodnotě 1.050 Kč, 1x ubytování, 1x snídaně, pojištění CK

Příplatky: zámek Jaroměřice 110/80 Kč, Veteran muzeum 130/80, zámek Krumlov 180/ 130 Kč, Zámecká věž 100/70 Kč,

klášter 100/70 Kč, , hrad a zámek JH 100/70 Kč,

betlém 60/40 Kč, vlak - dle akt.ceníku

Počítadlo návštěv