• cestovní kancelář
  • katalogy BAVI online - klik

Liberecko a Klenoty Horní Lužice: Žitava, Budyšín a Zhořelec

Nejbližší termíny: 22. - 24.9.2023

Německo, od 4 490

Liberecko a Klenoty Horní Lužice: Žitava, Budyšín a Zhořelec

- německo-polské příhraničí - Zittau, Bautzen, Gőrlitz - města architektonických a kulturních pokladů
- Liberec, zámek Sychrov a Sloup v Čechách

Termín: 22.9.-24.9.2023

Program:
1.den: v brzkých ranních hodinách průjezd do severních Čech s technickou zastávkou . Prvním zastavením bude sídlo rodu Rohanů - zámek Sychrov V základním okruhu prohlédnete interiáry letního sídla šlechtického rodu Rohanů. Krátký přejezd do betlémářské obce Kryštofovo údolí.Procházka malebnou vesnicí - vidět můžete dřevěný kostel sv.Kryštofa, unikátní orloj a nejromantičtější Novinský kamenný železniční viadukt, který je jedním z největších  a patří mezi kulturní památky v ČR. Přejezd do Liberce na ubytování. Možnost prohlídky historické časti města Liberce.

2.den: po snídani přejezd do Horní Lužice - lázeňská a výletní obec Oybin - dominantou je romantická zřícenina hradu a kláštera Oybin, který je asi  největší dominantou Žitavských hor. Procházka skýtá nádherné výhledy do údolí . Další zastávkou bude   Žitava - město postních pláten na rozmezí 3 států. Prochlídka historického centra , kostel sv. Kříže (Velké žitavské postní plátno), konvent (Malé žitavské postní plátno),historická solnice, radnice. Přejezd do Zhořelce (města věží a vyhnanců) - prohlídka nejrozsáhlejší památkové rezervace v Braniborsku - centrum s katedrálou sv. Petra a Pavla. Návrat na ubytování.

3.den: po snídani odjezd přes Herrnhutt (Ochranov) - sídlo Moravských bratří, do Budyšína (saského Norimberka a centra Lužických Srbů) - procházka městem věží i hradem Ortenburg, možný výstup na Bohatou věž. Na zpáteční cestě zastávka ve Sloupu v Čechách - cílem bude středověký středověký skalní hrad a pozdější poutní místo a útulek poustevníků s labyrintem chodeb a místností vytesaných ve skalním bloku. Návrat ve večerních hodinách.

Cena: 4.490Kč
V ceně: doprava, průvodce, 2x ubytování v hotelu  se snídaní, parkovné busu, pojištění CK
Příplatky1lůžkový pokoj 500 Kč, městský poplatek 19,-Kč/noc na místě , vstupy : Sychrov cca 240/190 Kč , Oybin cca 8 eur/7 eur, Sloup cca 120/80 Kč

Počítadlo návštěv