• cestovní kancelář
  • katalogy BAVI online - klik

Malebné Česko-saské Švýcarsko s výletem lodí do Drážďan

Nejbližší termíny: 1. - 3.5.2020

Česká republika, od 2 990

Malebné Česko-saské Švýcarsko s výletem lodí do Drážďan

Termín: 1.5.-3.5. 2020

Program:

1.den: odjezd v ranních hodinách z nástupních míst. Dojedeme do Hřenska, kde následuje turistická vycházka na Pravčickou bránu (vyhlídky s ozvěnou), přes Mezní Louky k soutěskám- zde plavba na pramicích Edmundovou soutěskou . Celkový okruh je 16 km. Je možné dle náročnosti program procházky individuálně upravit. Přejezd na ubytování – Děčín.

2.den:po snídani , přejezd do Německa – části Saské Švýcarsko do oblasti města Kuort Raten – zde návštěva skalního mostu Bastei – nádherné výhledy na Labský kaňon. Další zastávkou bude pevnost Königstein – největší vojenská pevnost a hrad v Evropě. Výtah vás vyveze nahoru do pevnosti – zde možnost zapůjčení audioguide v českém jazyce, prohlídka pevnosti , výhledy. Cestou zpět zastávka v lázeňském městečku Bad Schandau. Návrat na ubytování.

3.den: ráno po snídani nasedneme v 9 hod. na výletní loď a romantickou plavbou doplujeme do Drážďan. Zažijete Českosaské Švýcarsko z paluby lodě – naskytnou se vám nebývalé výhledy na úchvatnou krajinu. Na lodi také poobědváte a necháte se unést krásnou přírodou, pověstnými labskými kaňony, které střídají malebné lázeňské vesničky a historické památky. Průvodce Vám bude k dispozici jak během plavby, tak při prohlídce historického centra Drážďan.Po prohlídce města s průvodcem bude připraven bus k přejezdu zpět do ČR, nástupních míst.

Ubytování: hotel ***, 2lůžkové pokoje s vlastním soc.zařízením

Cena: 3 390 Kč

V ceně: doprava, průvodce CK, průvodce v Drážďanech a na lodi, 2x ubytování v hotelu - Děčín , snídaně,pojištění CK

Příplatky: lodní lístek v hodnotě 700Kč - zahrnuje plavbu Děčín - Drážďany, oběd na lodi, živou hudbu,  Pravčická brána 75/25 Kč, soutěsky 60/30 Kč a 80/40 Kč, pobytová taxa, Bastei 6 Euro, Königstein 11Euro ,audioguide 3 Eura

Počítadlo návštěv