• cestovní kancelář
  • katalogy BAVI online - klik

Moravský kras a plavba lodí do Brna

Nejbližší termíny: 9.5.2020, 29.8.2020

Česká republika, od 650

Moravský Kras a plavba lodí do Brna

Termín: 9.5.2020
Program:
V ranních hodinách odjezd do Skalního mlýna. Odtud pěšky nebo vláčkem k Punkevní jeskyni s prohlídkou a plavbou na lodičce přímo v jeskyni. Další možnost je lanovkou nebo pěšky navštívit propast Macocha. Osobní volno. Následuje přejezd k hradu Veveří odkud se vydáme příjemnou plavbou do Brněnského přístavu Bystrc. Následuje přejezd co centra Brna, kde nás čeká prohlídka, osobní volno. Pro odvážné objevovatele je možnost prohlídky skrytých podzemních světů Labyrintu pod Zelným trhem, která kromě tajemných zákoutí středověkých chodeb a sklepů, nabídne mnohá překvapení včetně pravého historického pranýře, či alchymistickou laboratoř připomínající slavné lékaře, lékárníky a fyzikusy, kteří v Brně působili a proslavili město po celé Evropě. Příjezd ve večerních hodinách do nástupních míst.

Cena: 650 Kč
V ceně: doprava, průvodce
Příplatky: lodní lístek 105/56 Kč Labyrint 160/80 Kč Punkevní jeskyně: 210/180/100 Kč Lanovka: 100/70 Kč

Počítadlo návštěv