• cestovní kancelář
  • katalogy BAVI online - klik

Otcovy příkopy u Mariazell

Nejbližší termíny: 28.9.2018

Rakousko, od 930

STOP PRODEJE

 

Program: Tento turistický zájezd patří mezi osvědčené, proto jej do nabídky opět řadíme. V brzkých ranních hodinách přejezd do Rakouska, kde se dáme dobrodružnou turistickou procházkou  do nádherné přírody. Všude kolem je nedotčená příroda a kaňony s divokou vodou. Z Erlaufbodenu absolvujeme pěší vycházku divokou soutěskou Hintere Tormäuer. Podél říčky Ötscher. „Otcovými příkopy” - fantastickou nedotčenou krajinou vodopádů a soutěsek, v níž je mimořádná flóra a fauna. Jedná se o krajinu vodopádů, soutěsek a alpské květeny. Při zpáteční cestě budeme míjet vodopád Lassingfall. Zájezd je fyzicky středně náročný a dá se realizovat i za horšího počasí.

Cena: 930 Kč

V ceně: doprava, průvodce

Příplatky: vstupné do kańonu cca 2 Eura

 

Počítadlo návštěv