• cestovní kancelář
  • katalogy BAVI online - klik

Pardubice - z města perníku lodí pod Kunětickou horu

Nejbližší termíny: 29.6.2019

Česká republika, od 790

Pardubice - z města perníku lodí pod Kunětickou horu

Termín: 29.6.2019

Program: v ranních hodinách odjezd z Olomouce, Litovle a Mohelnice, příjezd do Pardubic. Procházka malebným historickým centrem, Zelenou bránou vstoupíme na Pernštýnské náměstí, kolem měšťanských domů z doby pozdní gotiky i renesance, domu U Jonáše s proslulou fasádou, morového sloupu projdeme k perle Pardubic - renesančnímu zámku. Zámek je krásný, pohledný a unikátně dochovaný.V interiérech najdete například nejstarší renesanční nástěnné malby v Čechách. Možnost prohlídky řady expozic Východočeského muzea a galerie, která zde sídlí. Procházka po zámeckých valech do Tyršových sadů - unikátní zrekonstruovaný městský park - oáza pohody - která slouží jako místo setkávání i relaxace. Individuální volno - možnost občerstvení v místních restauracích či kavárničkách. V druhé části dne nás čeká romantická plavba po Labi na lodi Arnošt z Pardubic pod Kunětickou horu - krásné výhledy na dominantu Pardubického kraje. "Kuňka" - hrad, kde se usídlil Rumburak - individuální prohlídka hradního paláce s věží. Návrat ve večerních hodinách.

Cena: 790 Kč

 V ceně: doprava, průvodce, loď

Příplatky: Kunětická hora 90/60 Kč, oběd na lodi 

Počítadlo návštěv