• cestovní kancelář
  • katalogy BAVI online - klik

Súlovské skály a pltě na Váhu

Nejbližší termíny: Nyní nejsou žádné volné termíny, pokud máte zájem o tento zájezd, napište nám.

Slovensko, od 820

Súlovské skály a pltě na Váhu

Termín: 8.8.2020

Program: v ranních hodinách odjezd do pozoruhodného skalního města Súlovské skály. Čeká vás asi 4km naučná trasa středně náročným terénem. Kolem chaty Súlov se vydáme ke 13 m vysoké impozantní Gotické bráně. Nejvyšším bodem trasy je potom hrad Súlov, který se nazýval Roháč a sloužil jako stážní hrad. Sestup loukou při Kamennom hribe zpět k chatě. Vzhledem k impozantním přírodním scenériím láká tato lokalita filmaře (Král sokolů). V odpoledních hodinách přejezd ke Strečnu. Zde následuje jedinečná plavba na pltích strečianskou úžinou. Zažijete atraktivní hodinovou plavbu s výkladem krojovaných pltníků. Návrat zpět ve večerních hodinách.

Cena: 820 Kč

V ceně: doprava, průvodce

Příplatky: pltě 10 €

Počítadlo návštěv