• cestovní kancelář
  • katalogy BAVI online - klik

Telč - klenot moravské renesance a Slavonice

Nejbližší termíny: 24.8.2019

Česká republika, od 740

Telč - klenot moravské renesance a Slavonice 

Termín: 24.8. 2019

Program: navštívíme renesanční zámek v Telči, kde se natáčela celá řada pohádek. Nejznámější je bezesporu „Pyšná princezna“ a „Jak se budí princezny“. Dále následuje procházka překrás-ným historickým centrem. V druhé části dne přejezd do Slavonic - zde nás čeká procházka unikátním souborem renesančních měšťanských domů, navštívit můžete i systém středověkých odvodňovacích štol a kanálů, který se táhne v hloubce několika metrů pod historickým jádrem. Návrat ve večerních hodinách.

Cena: 740 Kč

V ceně: doprava, průvodce

Příplatky: vstupné zámek Telč 150/110 Kč

Počítadlo návštěv