• cestovní kancelář
  • katalogy BAVI online - klik

To nej ze Slovinska se zastavením v Itálii

Nejbližší termíny: 4. - 8.9.2019

Slovinsko, od 6 890

Termín: 4.- 8.9. 2019

Program:
1.den: odjezd z ČR v pozdních večerních hodinách, noční přejezd do Slovinska s technickými zastávkami.

2.den: v ranních hodinách dojezd do Mariboru - procházka historickým jádrem. Poté přejezd do hlavního města Slovinska źublaň - které nese titul "Zelené město Evropy". Projdeme se uličkami města, pod hradem i kolem romantické říčky Ljubica.Uvidíte univerzitu, Plečnikovo Trojmostí a tržnici, katedrálu, historickou budovu radnice. V případě časové rezervy možnost výjezdu prosklenou lanovkou na hrad - krásné výhledy na město. Doporučujeme ochutnat vyhlášenou Kraňskou klobásu či tradiční specialitu Gibanica. Přejezd na ubytování - hotel***. Možnost večeře v hotelu nebo v místních restauracích či hospůdkách.

3.den: po snídani přejezd na Triglavský národní park - první zastávkou bude soutěska Vintgard, která je jednou z největších přírodních pozoruhodností Slovinska, 100m hlubokou a 1600m dlouhou soutěsku projdete naučnou stezkou, kterou tvoří řada dřevěných mostků a chodníčků, které křižují řeku Radovnu. Na konci soutěsky pak čeká návštěvníky 13m vysoký vodopád. Součástí stezky jsou i dvě vyhlídky - časová náročnost cca 2hodiny. Přejezd na jezero Bohinj. Výstup k Savickému vodopádu. V odpoledních hodinách přesun k jezeru Bled - zde možnost plavby tradiční loďkou na ostrůvek s kostelíkem uprostřed jezera. Prohlídka stejnojmenného města u jezera nebo možnost koupání ( do jezera vyvěrají termální prameny a tak je voda po celý rok příjemně teplá). Na skále u jezera se tyčí bledský hrad. Stojí za to na něj vylézt, už kvůli skvělému výhledu na jezero a na hory okolo. Večer návrat na ubytování.

4.den: po snídani odjezd, návštěva unikátní jeskyně Postojna jama - jedná se o jeden z největších jeskynních systémů na světě. Její část - více jak 5km projedeme částečně vláčkem a částečně projdeme pěšky. Poté zastávka u malebného Predjamského hradu, který byl vybudován pod převisem skalní stěny vysoké 123 m. Odpoledne přesun na slovinské pobřeží. Navštívíme jedno z nejkrásnějších měst Slovinska - historické městečko Piran, které je vysta-vené v benátském stylu. Obdivovat můžete benátskou gotiku, uličky, zákoutí i náměstíčka. Přesun do nejznámějšího letoviska Portorož. Přístav. Možnost koupání na písečné pláži lemované nespočetným množstvím restaurací, barů i zmrzlináren. Ochutnat můžete vyhlášené specialitky či slovinská vínka v restauracích či kavárnách s výhledem na moře. Kouzlo večerní atmosféry potom načerpáte na Tartiniho náměstí nebo při západu slunce z městských hradeb. Ubytování v krásném hotelovém komplexu přímo u zátoky. Zájemci mají možnost návštěvy water parku s teplou mořskou vodou Laguna Bernardin - v ceně zájezdu.

5.den: snídaně, přejezd do města Koper, který je významným přístavištěm. Procházka historickým centrem s nádherným Prétorským palácem. Krátký přejezd do italského města Terst - návštěva centra. Závěrem zastávka na zámku Miramare, který je nejkouzelnějším místem této zátoky. Odjezd zpět do ČR. Návrat ve večerních hodinách.

Cena: 6.890 Kč

V ceně: doprava, průvodce, 2x ubytování v hotelu *** se snídaní v oblasti Bledu, 1x ubytování v hotelu *** se snídaní v Portoroži, vstup do Laguna Bernardin

Příplatky: Ljublaňský hrad 12/9 Eur, soutěska 5 Eur, hrad Bled 11/5 Eur, Postojna Jama a Predjamsky Hrad - cca 40 Eur / kombi ticket včetně českých audioguide, zámek Miramare 8/4 Eur, pobytová taxa

Počítadlo návštěv