• cestovní kancelář
  • katalogy BAVI online - klik

Třebíč a Telč

Nejbližší termíny: 23.5.2020

Česká republika, od 920

Třebíč a Telč

Termín: 23.5.2020
Program: dopoledne odjezd do Třebíče, která nabízí památky v románském stylu, gotiky, baroka i židovskou čtvrť, která byla spolu se synagogou, hřbitovem a bazilikou sv. Prokopa zapsána do Seznamu světového a kulturního dědictví UNESCO. Projdeme se židovskou čtvrtí - bludištěm úzkých uliček a průchodů, kolem synagog, školy, radnice a rabinátu. Zastavíme se také u baziliky sv. Prokopa, která patří ke skvostům středověkého stavitelství. Odpoledne přejezd do Telče, kde navštívíme renesanční zámek, kde se natáčela celá řada pohádek. Nejznámější je bezesporu „Pyšná princezna“ a „Jak se budí princezny“. Dále následuje procházka překrásným historickým centrem. Návrat ve večerních hodinách.

Cena: 920 Kč
V ceně: doprava, průvodce
Příplatky: vstupné zámek Telč 160/110 Kč, Zadní synagoga 60/30 Kč, Bazilika 80/50 Kč, věž 20 Kč

Počítadlo návštěv