• cestovní kancelář
  • katalogy BAVI online - klik

Vánoční Wroclaw

Nejbližší termíny: 1.12.2018, 15.12.2018

Polsko, od 820

Termín: 1.12., 15.12. 2018

Program: ráno odjezd z Olomouce, Litovle, Mohelnice, přejezd do Wroclavi - historická metropole Dolního Slezska, která se rozkládá na ostrovech na řece Odře a jejích ramenech. Procházka starým městem - nádherná vánoční výzdoba a vůbec celé město, které je u nás nedoceněné. Vhodný zájezd pro všechny, kteří nemají rádi předvánoční tlačenici... Prohlídka města, návštěva trhů a památek. Osobní volno. Odjezd zpět ve večerních hodinách.

Cena: 820 Kč

V ceně: doprava, průvodce

Počítadlo návštěv