• cestovní kancelář
  • katalogy BAVI online - klik

Vánoční Wroclaw

Nejbližší termíny: 30.11.2019, 14.12.2019

Polsko, od 820

Termín: 30.11., 14.12. 2019

Program: ráno přejezd do Wroclavi - historická metropole Dolního Slezska, která se rozkládá na ostrovech na řece Odře a jejích ramenech. Během procházky propadnete kouzlu starého města - spousta památek, krásné historické centrum, nádherná vánoční výzdoba a trhy na hlav-ním náměstí s vyhlášeným punčem a specialitami všeho druhu. Vhodný zájezd pro všechny, kteří nemají rádi předvánoční tlačenici... Odjezd zpět ve večerních hodinách.

Cena: 820 Kč

V ceně: doprava, průvodce

Počítadlo návštěv