• cestovní kancelář
  • katalogy BAVI online - klik

Vánoční Wroclaw

Nejbližší termíny: 5.12.2020, 19.12.2020

Polsko, od 890

Vánoční Wroclaw

Termín: 5.12. ,  19.12. 2020

Program: ráno přejezd do Wroclavi - historická metropole Dolního Slezska, která se rozkládá na ostrovech na řece Odře a jejích ramenech. Během procházky propadnete kouzlu starého města - spousta památek, krásné historické centrum, nádherná vánoční výzdoba a trhy na hlav-ním náměstí s vyhlášeným punčem a specialitami všeho druhu. Vhodný zájezd pro všechny, kteří nemají rádi předvánoční tlačenici... Odjezd zpět ve večerních hodinách.

Cena: 890 Kč

V ceně: doprava, průvodce

Počítadlo návštěv