• cestovní kancelář
  • katalogy BAVI online - klik

Z Dlouhých strání do Jeseníku na čarodějnické procesy a pohodovou turistikou k Lesnímu baru

Nejbližší termíny: 22.9.2018

Česká republika, od 590

  • Termín: 22.9. 2018
  • Program: odjezd směr Kouty. Přejezd k přečerpávací elektrárně Dlouhé Stráně, která byla nově zařazena do 7 divů Olomouckého kraje. Zde je připravena exkurze v elektrárně s výjezdem na Horní nádrž, odkud je velmi zajímavá vyhlídka na Jeseníky. Součástí prohlídky je návštěva informačního centra - audiovizuální projekce, shlédnutí dokumentu a návštěva podzemí (generátory). Poté přejezd do Jeseníku. Zde navštívíme Vodní tvrz. Stálá expozice ve sklepení je věnovaná čarodějnickým procesům na Jesenicku v 17. století. Po stránce odborné, technické, stavební, ale i výtvarné jde o zcela mimořádný počin. V závěru dne přejedeme do nedaleké Lipové. Odtud se vydáme k unikátnímu samoobslužnému Lesnímu baru - slouží ke zpříjemnění cest turistům. Návrat ve večerních hodinách.Zájemci o expozici čarodějnických procesů nutno nahlásit předem při sepisování smlouvy. Děkujeme.
  • Cena: 590 Kč
  • V ceně: vstupné na exkurzi elektrárny, doprava včetně výjezdu na Horní nádrž, průvodce
  • Příplatky: Vodní tvrz 70Kč, snížené 30 Kč
Počítadlo návštěv