• cestovní kancelář
  • katalogy BAVI online - klik

ZAKARPATSKA UKRAJINA

Nejbližší termíny: Nyní nejsou žádné volné termíny, pokud máte zájem o tento zájezd, napište nám.

Ukrajina, od 5 690

Zakarpatská ukrajina

UŽHOROD – VODOPÁDY ŠIPOT – KOLOČAVA – MUKAČEVO - RELAX V TERMÁLECH

Termín: 12.-17.5.2020

Program: 

1.den odjezd ve večerních hodinách z nástupních míst, noční přejezd do Ukrajiny.

2.den v ranních hodinách příjezd do Užhorodu, prohlídka historického centra, Užhorodského hradu a čtvrti Malé Galago, přesun do hor a ubytování v okolí NP Siněvir 

3 den po snídani přesun k lanovce, která nás vyveze až na samotnou poloninu Boržava, možnost nenáročné procházky po polonině, odpoledne návštěva vodopádu Šipot a možnost nákupu suvenýrů na přilehlém turistickém tržišti, ubytování v okolí NP Siněvir

4. den po snídani návštěva obce Koločava - muzeum Ivana Olbrachta, bývalá četnická stanice a místní hřbitov s hroby Nikolaje Šuhaje a Eržiky, odpoledne přesun k Siněvirskému jezeru, nenáročná procházka kolem jezera, ubytování v okolí NP Siněvir.

5. den po snídani přesun do Mukačeva, návštěva hradu Palanok a centra města, odpoledne přesun do městečka Beregovo a relax v místních termálech, v podvečer odjezd do ČR

6. den Příjezd v dopoledních hodinách.

Ubytování: penzion Četnická stanice Koločava –jednoduše, ale účelně zařízené pokoje.

Upozornění: některé pokoje bez WC a soc. zařízení. Nachází se oddělené / muži / ženy / na chodbě. 

Cena: 5 690 Kč

Cena zahrnuje: doprava lux. busem, průvodce, 3x ubytování s polopenzí, pojištění CK pro případ úpadku

 Cena nezahrnuje: komplexní pojištění léčebných výloh 180,-Kč/osoba /pobyt, vstup

 

Zájezd nabízíme ve spolupráci s CK Valaška

Počítadlo návštěv