• cestovní kancelář
  • katalogy BAVI online - klik

Německá Hanzovní Města

Nejbližší termíny: 28.8. - 1.9.2024

Německo, od 7 990

Německá Hanzovní Města

Wismar • Lübeck • Lüneburg • Brémy • Hamburk

Termín:
28. 8. 2024 » 1. 9. 2024

Program:
Den 1

V brzkých ranních hodinách odjezd z ČR do Německa. Zastávka v romantické CELLE s podmanivým historickým jádrem se stovkami hrázděných domů a půvabným renesančním zámečkem. Přejezd na ubytování v okolí Brém. Nocleh.
Den 2
Po snídani prohlídka BRÉM (památka UNESCO) - starobylé přístavní město s hrázděnými domy. Půvabné městečko LÜNEBURG a největší německý národní park LÜNEBURSKÉ VŘESOVIŠTĚ. Ubytování, nocleh.
Den 3
Po snídani přejezd do WISMARU na pobřeží Baltského moře a poté do LÜBECKU, města marcipánu, Buddenbrooků a bratrů Mannových. Obě hanzovní města mají mimořádně zachované a rozlehlé historické centrum se stavbami tzv. cihlové gotiky a jsou chráněna UNESCEM. Po prohlídce a individuálním volnu odjezd na ubytování. Nocleh.
Den 4
Po snídani odjezd do HAMBURKU - prohlídka starého města se známou radnicí, nábřežím Vnitřní Alstery, kanály a zajímavými cihlovými stavbami, prohlídka SPEICHERSTADTU (stavby avantgardy počátku 20. století), vyjížďka do ALTONY a podél třídy patricijských vil ELBCHAUSSEE do BLANKENESE (dokonalý empírový zámeček). Odjezd zpět do ČR ve večerních hodinách.
Den 5
Návrat do ČR v brzkých ranních hodinách.

Cena: 7.990,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autokarem, 3×ubytování ve dvoulůžkových pokojích, 3×snídani, služby průvodce.

Cena nezahrnuje: komplexní pojištění, případné vstupy

NÁSTUPNÍ MÍSTA:
Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín za příplatek 500 Kč/os.
Hranice, Přerov, Zlín a Kroměříž za příplatek 400 Kč/os.
Olomouc, Prostějov za příplatek 250 Kč/os.
Vyškov za příplatek 100 Kč/os.
Brno, Jihlava, Velké Meziříčí, Praha bez příplatku

Zájezd nabízíme ve spolupráci s partnerskou CK

Počítadlo návštěv