• cestovní kancelář
  • katalogy BAVI online - klik

Tajemná Houska a Romantický Stránov s Milanem Zachou Kučerou

Nejbližší termíny: 31.8.2024

Česká republika, od 1 370

Tajemná Houska a Romantický Stránov s Milanem Zachou Kučerou

Termín: 31.8.2024 - NOVÝ TERMÍN

Program: Do nabídky znovu zařazujeme speciální zájezd, kde se vydáme do novorenesančního zámku Stránov a hradu Houska. O Housce se říká, že je nejen po setmění nejstrašidelnějším hradem Česka, o čemž se přesvědčil i američtí filmaři ve svém pořadu Most Haunted (mapujícím nejstrašidelnější místa světa). Provede nás dlouholetý kastelán v dobovém kostýmu pan Konopásek, a to tak důkladně, že nevynechá ani zdejší Peklo a hradní sklepy. Po prohlídce hradu vyrazíme ještě na malou vycházku k pozůstatkům lesní kaple s malou jeskyňkou. Dále pak v programu zámek Stránov - romantická, takřka neznámá stavba u Jizerního Vtelna. Už v roce 1933 zde vznikl první český zvukový film a sice detektivka - Záhada modrého pokoje. Později pohádky Začarovaná láska, Vánoční příběh či O svatební krajce. Čeká nás taktéž zevrubná prohlídka včetně výstupu na zámeckou věž. Obě tyto stavby spojuje jedno jméno, pana Šimonka - prezidenta předválečných Škodových závodů, jehož potomkům byly navráceny a kteří se snaží stavby zvelebit do dávného lesku. Výpravu povede spisovatel Milan Zacha Kučera, který na hradě Houska mnoho let přednáší na každoroční záhadologické konferenci Sfinga a je tak tím správným průvodcem.

Cena:1370,- Kč

V ceně: doprava, průvodce

Nástupní místa: Olomouc, Litovel, Mohelnice

Příplatky: vstupné hrad Houska 180/130 Kč, zámek Stránov+věž 250/200 Kč

Počítadlo návštěv