• cestovní kancelář
  • katalogy BAVI online - klik

Za poznáním Opočna, Náchoda a Broumovska

Nejbližší termíny: 20.4.2024

Česká republika, od 990

 Za poznáním Opočna, Náchoda a Broumovska

Termín: 20.4.2024

Program: V ránních hodinách (7:00) odjezd do Opočna. Zde navštívíme renesanční zámek, který se nachází na místě bývalého gotického hradu český šlechtický rod Trčků z Lípy v průběhu druhé poloviny 16. století. Za vidění zde stojí určitě zámecká knihovna, která  čítá 10 tisíc svazků. Interiéry zdobí trofeje exotických zvířat a předměty, které si z cest po Africe a Americe přivezl kníže Josef Colloredo-Mansfeld. Unikátem opočenského zámku je sbírka historických a orientálních zbraní, patřící k nejvýznamnějším v České republice. Velká pozornost je věnovaná palným zbraním a zbroji. Za pozornost stojí i sbírka popravčích mečů. Natáčely se zde i scény seriálu F. L. Věk režiséra Františka Filipa,  film Babička a Smrt talentovaného ševce. Následuje přejezd k zámku Náchod, kde vystoupem po schodech na horní ochoz obranné věže s hladomornou, odkud je nádherný výhled na město Náchod a okolní krajinu od Orlických hor až po Krkonoše. Následuje procházka centra Náchod. V odpoledních hodinách pak přejedeme ke skalnímu městu Ostaš, kde nás čeká zhruba 45 minutová procházka nádherným skalním městem. Závěrem pak navštívíme klášter Broumov, který inspiruje prohlídkou monumentální ukázky české barokní architektury. Po prohlídce odjezd zpět do nástupních míst.

Cena: 990,- Kč

V ceně: doprava, průvodce

Příplatky: Opočno 220,-/180,- , Vyhlídková věž na zámku Náchod  80,-/60,- Kč, Klášter Broumov 220,-/ 190,- Kč

Nástupní místa: Olomouc, Litovel, Mohelnice

Počítadlo návštěv